Oppilaitospalvelut

Dynactin tarjoamilla oppilaitospalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalan, luontoalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan koulutusohjelmien sisällä tapahtuvaa metodi-, turvallisuus-, lajitaito- ja opintoja tukevaa koulutusta. Koulutus voi tapahtua joko perinteisenä tuntiopetuksena ja / tai luonnossa tapahtuvana käytännön opetuksena.

Oppilaitokset voivat hyödyntää Dynactin lajiliittojen mukaisia koulutusrunkoja opiskelijoidensa lajitaitojen syventämiseen ohjaajatasolle. Dynact tarjoaa koulutuksellaan mahdollisuuden pätevöityä esimerkiksi melontaohjaajaksi ja / tai -oppaaksi.

 


saunapaku.comKuivaliha.com