Melontakoulutus

Dynact kouluttaa melonnan ammattilaisia ja yksityishenkilöitä joita kiinnostaa melonnan ohjaaminen ja opastaminen. Ohjaajakurssi soveltuu kaikille melonnasta kiinnostuneille, joilla on jo melontakokemusta ja perustekniikat hallinnassa. Opastasolla keskitytään turvallisuuteen ja lähtökohtana on jo osallistujan suhteellisen varma melontatekninen taso.

Opastasolla kokelaalla on mahdollisuus suorittaa saman koulutuksen aikana molemmat opastasot: Avovesiopas ja Virtaavanvedenopas

Koulutuksien läpäisy ei pelkästään riitä, vaan kokelaiden on todennettava myös pätevyysvaatimuksissa osoitetut muut vaatimukset. Pätevyydet ovat voimassa vain voimassaolevan EA-koulutuksen kanssa. Puuttuvia osa-alueita voi täydentää myös koulutuksen jälkeen, kuitenkin vuoden sisällä koulutuksesta, vasta tämän jälkeen ohjaaja- tai opaspätevyys rekisteröidään.

Pätevöityminen tapahtuu Suomen Melontakouluttajat Ry:n järjestelmään: 

Suomen Melontakouluttajat


Melontaohjaajakurssi

sama tiedosto PDF muodossa


Melontaopaskurssi, avovesi

sama tiedosto PDF muodossa


Melontaopaskurssi, joki- ja järvi

sama tiedosto PDF muodossa


Melontaohjaajakurssilla pitää olla melontataitotesti 1 suoritettuna ja melontaopaskurssilla suoritetaan melontataitotesti 2 joka kokelaiden tulee läpäistä kirjallisen kokeen lisäksi.

Ohjaaja:

Melontataitotesti 1

Opas:

Melontataitotesti 2


Yhteistyössä:

Suomen Melontakouluttajat Ry


saunapaku.comKuivaliha.com