Koulutuspalvelut kasvatusalan ammattilaisille

Dynact tarjoaa kasvatusalan ammattilaisille monipuolisia koulutuspalveluita, joita ovat: Seikkailukasvatuksen menetelmät, Prosessiohjaamisen taito ja hallinta, Observointi ja reflektointi prosessiohjaamisessa, Luonto viitekehyksenä, Luontoturvallisuus, Lajitaito (kiipeily, melonta, retkeily).


Seikkailukasvatuksellisten menetelmien koulutus

Sama tiedosto PDF muodossa


Seikkailukasvatuspalveluiden metodikoulutus

Seikkailukasvatuspalveluiden metodikoulutus perustuu muun muassa Colin Mortlocin ja Kurt Hahnin kasvatusfilosofiaan. Seikkailukasvatus perustuu luonnollisiin olosuhteisiin, jossa ympäristö luo mahdollisuuden oppimiselle ja kokemiselle. Tilanteita ei luoda keinotekoisesti esimerkiksi vaelluksen aikana. Oppimistilanteet tulevat eteen spontaanisti ja oppiminen tapahtuu ”elämällä hetkeä”. Suunnitelmallisesti luotua keinotekoista ympäristöä voidaan kuitenkin hyödyntää seikkailukasvatuksessa, jos se tukee asetettuja tavoitteita. Seikkailukasvatuksessa keinotekoisuus tarkoittaa lähinnä vaikeusasteen lisäämistä ympäristöä hyödyntäen. Seikkailukasvatus perustuu aina suunnitelmalliseen prosessiin, jonka avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Seikkailukasvatuksen keinoin voidaan kehittää esimerkiksi seuraavia asioita:
- Itsetuntoa ja itsetuntemusta
- Omien toimintatapojen tunnistamista ja uusien etsimistä
- Päätöstentekotaitoja ja vastuun kantamista omista päätöksistä
- Ilmaisutaitoja, ongelmaratkaisukykyjä, pettymystenkäsittelytaitoja sekä ryhmässä toimimista
- Sosiaalisia taitoja, toisen huomioimista sekä vastuun ottamista omasta toiminnasta


saunapaku.comKuivaliha.com