Ammattilaisille suunnatut palvelut

Tarjoamme jokaisen ryhmän toiminnalle lähtökohdan ja puitteet, jotka palvelevat asetetun tavoitteen saavuttamista. Ryhmä määrää lopullisen suunnan toiminnalle. Jokainen ryhmä etsii itse oppimispolkunsa, joka toimii juuri heillä parhaiten. Ryhmän toiminta ja dynamiikka määrittelee, miten ryhmä saavuttaa tavoitteensa. Toimintaperiaate on se, että hyödynnämme ryhmän jäsenten ja mahdollisesti ulkopuolisen asiantuntijan potentiaalia, joiden avulla ryhmälle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Ryhmän sisällä olevien yksilöiden henkilökohtaiset prosessit muodostavat ryhmädynamiikan näkökulmasta kehittymisen, joka prosessilla on mahdollista saavuttaa. 

Me uskomme, että aktiviteetit eivät ole itsetarkoitus. Aktiviteetit ovat loistavia työvälineitä, joita käytämme harkiten heijastaen kulloisenkin ryhmän tavoitetta ja kykyä suoriutua. 

Alla olevalla palveluprosessin kuvauksella avaamme toimintamme ydintä ja perusajatusta. Kaikki palvelumme rakentuvat tämän prosessin mukaisesti. Tasoilla kuvaamme miten me käsitämme prosessin ja prosessin ohjaamisen.

prosessikaavio


saunapaku.comKuivaliha.com